Vores moduler

Her vil vi bringe en oversigt over de moduler vi indtil videre har bygget samt fortælle kort om hvert modul og forbilledet. Billeder fra modulerne kan findes under fanen Vores moduler/Billeder fra modulerne

Vores udstillingsanlæg skal forestille en mindre DSB-sidebane/privatbane i de glade 60’ere. Det moderne fremskridt er endnu ikke rykket helt ud på landet, og al transport foregår stadig hovedsageligt med tog. Baggrunden i anlæggelsen af banen fra Thorsted til Martofte, kan ses i at tobaksdyrker og -forhandler “L. l. Hauge & og søn” etablerede deres første egentlig tobaksplantage i Nilstrup. Undervejs mod Nilstrup var der tidligere stor drift inden for roedyrkning, hvilket også kommer til udtryk på markerne.
Driften idag deles mellem DSB og privatbaneselskabet TMJ. DSB anvender gerne deres større stålvogne eller ældre rystevogne til trafikken, mens at privatbanen anvender en god portion blandet materiel indkøbt brugt fra andre baner. Togene er ikke de største, gerne 2-3 vogne hvis selskaberne kan slippe afsted med det, men det er sjældent at der er passagerer nok til det. Af og til kan der dog forekomme store badetog fra Storbyen til helt op mod 4 vogne af blandet kvalitet. Godstrafikken dominerer ikke banen, da behovet for transporten er faldet væsentligt, som følge af, at mange af fabrikkerne har flyttet deres transporter over på lastbil eller har valgt helt at flytte deres arbejdspladser til de større byer. Alligevel er der stadig nogen godstrafik på banen. Fra Nilstrup kan der forekomme flere godsvogne fra tobaksfabrikken og Nilstrup Havn.

Stationer:
Thorsted

Søndersted er en større dansk landstation som den så ud i begyndelsen af 60’erne. I forbindelse med stationen er opført et mindre maskindepot med drejeskive. Stationen blev indviet samtidig med banen mod Nilstrup. Stationen havde oprindeligt kun et mindre remiseområde, men blev i 20’erne ombygget, med både drejeskive, vand- og sandtårn samt kulgård og et mindre antal opstillingsspor. Oprindeligt lå stationen uden for Thorsted by, men byen er efterhånden vokset op omkring stationen. Tidligere, bl. a. under krigen, var godsmængden stor, men efterhånden som private transportselskaber er opstået, er behovet for stykgodstransporter pr. jernbane faldet. Flere af de gamle spor ved varehuset bliver i stadig større grad brugt som opstilling for hensat materiel samt specialvogne. Dog afgår der enkelte godstog fra stationen, som regel trukket af damplokomotiv.

Stationen er et samlingspunkt der emmer af liv, og det er altid muligt at komme ned og få en snak med de ansatte.

Nilstrup

(Her vil følge en uddybende beskrivelse)

 

True

True var engang en lille, men aktiv station med både stationsbygning med billetsalg og pakhus. Til stationen var desuden tilknyttet 2 industrier, som hver havde deres sidespor. Siden da er det ene sidespor lukket og sporskiftet pillet op, og mergelselskabets produktion er faldet kraftigt. Til sidst vurderede man fra banens side, at det ikke var rentabelt at have True til at være betjent. De første par år fik stationsbygningen lov at stå, men efter en brand som ødelagde bygningen totalt, blev bygningen revet ned. Det gamle pakhus blev da indrettet som venteskur for stationens passagerer. På stationen er der et kort omløb, som muliggør hensætning af godsvogne til aflæsning.
Der er stadig enkelte transporter fra mergelselskabet, men virksomhedens dage er talte.

I nærheden af stationen ligger den lokale brevdueforening. De har til huse i en vognkassefra en gammel motorvogn fra banen. Efter sigende skulle vognen være kørt til stationen selv, hvorfra en lokal vognmand havde trukket den fra sporet og over til dens nuværende placering.

 

Duemose

(Her vil følge en uddybende beskrivelse)

 

Martofte

(Her vil følge en uddybende beskrivelse)

 

Strækning

Foruden de 4 stationer har vi 10 strækningsmoduler i form af 2 hjørnemoduler, 1 forgreningsmodul samt 7 lige moduler med blandet landskab.
Derudover har vi 1 havnemodul.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s