Teknisk Museum 2022

Så blev det tid igen. Traditionen tro deltog vi igen i udstillingen på teknisk museum i september. Meget var sket inden da. En masse materiel var blevet anskaffet, og en masse andet materiel var blevet efterset. Noget var stadig under renovering, og kom derfor ikke med, men det betød intet, da vi fik kørt med en masse forskelligt alligvel. På modulsiden var der også sket en del, da vi havde 7 nye moduler med. Undervejs stødte vi dog på lidt vanskeligheder, da vi godt kunne have brugt nogle flere hjørnemoduler, og de nye var alle lige strækning. Derudover var der blevet rykket en del rundt på museets forskellige udstillede genstande, hvilket gav nogle vanskeligheder i forhold til planlægning af opstilling. Den i forvejen planlagte opstilling af modulerne kunne vi ikke lave i praksis, men vi klarede udfordringen, og fik en ganske udemærket strækning op. Opstillingen tog dog sin tid, da Teknisk Museums gulv som sædvanlig var pilskævt, derfor måtte en del af vores modulsamlinger justeres efter. Men alt i alt en ganske go udstilling, med et godt fremmøde.

Selve anlægget på udstillingen blev opstillet som en slags krog, med Torsted i den krogede ende, hvorefter banen havde et buet forløb gennem trinbrættene True og Duemose, der denne gang blev anbragt som et trinbræt midt i skoven. Herefter nåede vi Nilstrup hvorfra banen havde et mere lige forløb mod Martofte, der på denne udstilling nærmest var en stor by, da både vores havn, samt to by-moduler var koblet hertil. En sjov bemærkning en af de ansatte gav var, at hvis vi byggede et modul pr måned, kunne banen blive en ringbane om et år.

Smørrebrød spises, og sporplan planlægges. Der kom mange forslag, men ingen af dem blev det der kom op i praksis.

Så er vi ankommet til pladsen vi skulle stille op på. Til vores held fik vi lov til at køre traileren helt ind i hallen, så det blev nemmere at læsse moduler og materiel af.

Normalt plejer anlægget at vrimle med 18 MO’ere. Dette var dog ikke tilfældet i år, her blev der mest kørt med den staferede MO 581. Herunder fanget med en oprangeringen CRM-CRS, på vej over marken, og holdende på Martofte station.

I Spor 2 holder en HFHJ stamme, fremført af M8, med BU 3702 på slæb. Malingen får BU-vognen til at se noget vejrbidt ud.

Som tidligere nævnt havde en del materiel været til eftersyn henover sommeren. En af dem var MT 160, der endelig var blevet køreklar igen efter flere års hensættelse. På denne udstilling fragtede den mange godstog fra epoke 4.

MT 160 rangerer på havnen.
Meget epoke 4 materiel var i drift på denne udstilling. Her krydser HFHJ MX 17 (styret af Marcus), med et nærtrafikspersontog fremført af ME 1507 (styret af Jeppe).
Gammelt godstog (HFHJ M8) vs “nyt” godstog (MT 160) krydser i Nilstrup.

Meget blandet materiel fra de forskellige nordsjællandske privatbaner var på besøg på den fynske landstation. HFHJ MX 17 gjorde også rangertjeneste på havnen.

HHGB Y-tog testes af på Martofte station, mens godstog venter på at blive afhentet.

Begge triangler havde også været til reparation, hvilket de begge havde trængt til. De kørte i hvert fald væsentlig bedre på denne udstilling. Her gør MF 643 holdt på True, og Nørre Rind.

Også MC 652 kørte flere ture.

På udstillingen deltog naturligvis også mange andre klubber, og vi var lidt rundt for at skaffe inspiration til fremtidige projekter, hvilket vi fik en del af dette år. Nedenstående billede er ikke fra vores anlæg, men tanken om en skrothandler og skrottede biler syntes vi ikke var dum, så vi tog lige et billede.

For en gangs skyld sejrede toget over bilen.

Siden forrige udstilling var banden blevet indehavere af to E-maskiner, hhv 991 fra Märklin, og 994 fra Heljan. Begge maskiner kørte på udstillingen, men 991 blev denne udstillings mest benyttede damp-trækkraft.

En lille sammenligning af Heljans og Märklins E-maskiner på Torsted station.
Oversigt over strækningen fra Nilstrup til Martofte, der var blevet en del længere.

Også andre damplokomotiver blev benyttet til rangering, og fremførsel af person og godstog. Både D 811, og D 826 kørte person og godstog på udstillingen, mens Q 345 var den mest benyttede rangermaskine på havnen. Også S 723 fremførte flere HFHJ persontog.

Også moderne persontog blev kørt. Her fremfører ME 1507 regionaltog mod Martofte, der kører forbi møllebakken og passerer Langefjord.
Da udstillingen var ved at være forbi, tog vi nogle nemmere tog frem, her kører et Lint-togsæt fra Vestsjællandske Lokalbaner gennem udstykningsmodulet.

Så blev det tid for ModelBaneBanden at pakke sammen, og vende snuden hjemad. Det havde været en interessant weekend med masser af interessante oprangeringer, og afprøvning af nyt materiel og moduler, som vi glæder os til at kunne bruge igen ved fremtidige udstillinger.

Herfra siger ModelBaneBanden tak for denne gang til teknisk museum, med det klassiske gruppebillede af weekendens mandskab. Vi ses til DMJUs udstilling i Kolding i oktober. Skulle nogen ønske at se flere skønne billeder fra denne udstilling og andre, så tjek vores billedsamling ud med vores bedste billeder. (Side under bearbejdelse, kommer snart op at køre)

(Fra venstre mod højre: Leopold, Jeppe, Lars, Christian, Lauge og Marcus.)