Teknisk Museum 2015

Så blev det igen tid til udstilling på Danmarks Tekniske Museum. Dette år var vi rykket tilbage til vores gamle plads foran S-togstavlen under vingen på caravellen. Da vi havde bygget flere moduler siden sidst vi stod her måtte vi dog lave en lidt ændret linjeføring, men alt i alt havde vi en god udstilling.

Der findes materiel frem til dagens kørsler.
Kasernens store hovedbygning. (alias sindal posthus).
Mens Søndersted bliver filmet tager Johan sig af kørslen.

På en auktion var MBB faldet over nogle Frichs-firkanter, der efter en mindre ombygning kom med på udstillingen. Den ene af dem (HVJ 23), blev nærmest et fast godstogslokomotiv denne udstilling.

HVJ 23 på kasernen, hvor en vogn med en tank lige er blevet sat af.
Mens vogne bliver koblet af på kasernen, passer persontoget ude på hovedsporet.
HVJ 23 trækker blandet godstog forbi kasernen.
Samme godstog kører gennem skoven.
Liv i haverne langs banen, mens godstoget passerer.
Jernbaneoverskæring forude.
Også en anden firkant var med på udstillingen (AHJ ML 5203). Desværre var den plaget af motorhavari, og måtte derfor hensættes.
Nikolas og Johan passer banen, mens resten af MBB var ude og se på de andre udstillede anlæg.
Øl og kølevogn aflæsses ved et pakhus på havnen.
Christian viser anlægget frem, og Leopold afkobler vogne på True.
HVJ 23 passerer overskæringen ved Duemose trinbræt, med tuborg vogn på krogen.
Så blev det Jeppe og Jonathans tur til at stå vagt.
Også MX 1026 gjorde tjeneste som godstogslokomotiv på udstillingen. Her fotograferet på hjørnemodulet Gedser Mark.
Samme godstog passerer Duemose trinbræt.
Esso-tankvognene var patineret, så de så godt beskidte ud.
Nogle gange kneb det lidt med pladsen på Søndersted. Johan kobler MX 1026 fra, så der kan laves omløb via drejeskiven.
Nikolas og Leopold rangerer med MH301 fra Nilstrup til havnen.
Godstog passerer overskæringen ved True station.
Mindre persontog med MC 652 på vej gennem skoven mod Duemose.
Nogle gange må der anvendes håndrangering. Som her da et godstog desværre afsporede på Søndersted station.
Solokørende D811 på Nilstrup Station, hvor en MO’er med CP-vogn lige er ankommet.
Drejeskiven på Søndersted station. Persontoget i spor 2 er lige ankommet, og HVJ 23 har gjort dagens tjeneste.
Nyt godstog oprangeres af Johan, på Søndersted station.
Mens godstoget oprangeres, får Jonathan en snak med nogle af gæsterne.

Så var der pakket sammen, efter endnu en god udstilling på teknisk museum. Bilen var læsset og vi var klar til at køre, men først skulle vi lige have vores gruppebillede.

(Fra venstre mod højre: Nikolas, Christian, Lars, Jeppe, Leopold, Jonathan og Johan).