Kort om os

ModelBaneBanden blev oprettet i 2007 af Christian Lolk Hauge, under navnet “Togklubben Junior”, for at skabe et sted hvor unge jernbaneinteresserede kan mødes, og være fælles om deres interesse for tog. Klubben arrangerede de første par år månedlige kørsler på Lars gamle anlæg i Allerød, og der blev arrangeret ture rundt omkring til de forskellige veterantogsklubber på Sjælland. En enkelt tur gik også til skåne, hvor der var GM-træf, og en tur gik til Hamburg, hvor vi så miniature wunderland. Også cykelture blev arrangeret i 2010, 2011 og 2012, hvor banden besøgte veterantogsklubber i resten af Danmark, og cyklede på gamle jernbanestrækninger.

I 2009 besluttede Togklubben Junior, at vi gerne ville begynde at bygge moduler selv, så vi med tiden kunne få et flytbart anlæg. Vi besluttede os for en bygge-norm, der var efter DMJU’s norm, blot som 3-skinne drift. De første moduler blev påbegyndt i december 2009, og siden er der blevet bygget mange. I 2011 kunne vi for første gang deltage, med en bane til en udstilling. Dette var på Danmarks Tekniske Museum. Da vi skulle tilmelde os udstillingen i 2011, syntes vi også at det var på tide at få et nyt navn, hvortil Togklubben Junior blev omdøbt til ModelBaneBanden. I dag er vi en god håndfuld medlemmer, men vi har skam også plads til flere. Klubben har pt ikke nogle faste mødedage, men arrangementer blever holdt løbende, + vi deltager i udstillinger der holdes nogle gange om året. I klubben betales der et beskedent kontingent på 100,- om året til at dække transportomkostninger ved udstillinger. Derudover bidrages der til materialer til modulerne og fantastisk humør i klubben.