Det første anlæg, 1996-2011

I 1996 blev huset som Lars boede i bygget. Det ene af de små rum blev efterfølgende isoleret og klargjort, så det kunne bruges som hobbyrum og værksted. Lars gik igang med at bygge en modelbane, der allerede året efter var nogenlunde færdig. Denne bane fyldte ca. halvdelen af rummet, og var en punkt-til-punkt bane. Banen gik fra stationen Sønderborg, rundt i en bue uden om en bakke, frem til Stationen Gråsten, der fik Vrads som stationsbygning. Herefter gik banen ind i en tunnel, hvor der blev lavet en skjult banegård med tre spor. Denne skjulte station fik navnet Tinglev. Da banen igen kom ud af tunellen, løb den langs med banen fra Sønderborg, og lidt efter blev der lavet to spor. En såkaldt teknisk station, der fik navnet Tørsbøl. Senere blev de to spor til et igen, hvorefter banen gik over en bro, hvorunder godssporene på sønderborg lå. Banen lå herfra på bakken bag Sønderborg, og krydsede herefter sporene fra Tinglev og Gråsten. Lige efter denne bro var der lavet et lille trinbræt, der blev kaldt Ketting Skov. Derefter havde banen et sving, hvorefter man ankom til endestationen Nykøbing, der havde en remise, nogle godsspor og tre perronspor.

Omkring år 2000 lavede Lars en ændring, da han tilføjede lidt mere strækning. Banen blev forlænget fra Nykøbing, og gik over en aftagelig bro der var placeret foran indgangsdøren. Herefter lå banen på et mindre udhæng over høvlbænken, i den anden halvdel af rummet, og havde en mindre hældning nedad. Banen slog et sving ved rummets hjørne, og fortsatte langs ydervæggen indtil man kom til den tekniske station i Tørsbøl igen. Banen var altså nu lavet om til en rundbane. Langs ydervæggen lavede Lars en lille udvidelse hvor der var havnespor. Denne udvidelse blev kaldt Fåborg Havn. Stigningen på denne havnebane var imidlertid alt for stejl, så derfor blev denne udvidelse hurtigt nedlagt igen.

I 2003-2004 begyndte Lars dog at bygge en ny garage og carport på grunden, hvortil høvlbænken blev flyttet fra hobbyrummet. Nu var der pludselig ekstra meget plads, hvilket Lars gerne ville bygge en ny endestation på. Ideen blev en realitet, da en stor plade blev lagt ud på den plads hvor høvlbænken havde stået. Fra hjørnet ved ydervæggen blev der ilagt et sporskifte, i strækningen der var bygget i 2000. Herfra kom banen til at køre igennem en skov, ned ad en bakke, i en bue udenom den nye by, hvorefter man ankom til stationen. Denne station blev kaldt Fåborg, efter som den tidligere Fåborg Havn fik nyt liv, da den nye station blev lavet, og der kom godstog til havnene igen. Fåborg station fik to godsspor og 3 perronspor, hvoraf det ene endte blindt. Banen var altså nu en rundbane, men med to endestation, hvor videre kørsel ikke var mulig. På Fåborg blev der også lavet et maskindepot der fik Nykøbings gamle remise, hvor Nykøbing i stedet for fik to godsspor mere til fabrikken KFK.

I maj-juni 2007 blev Togklubben Junior (alias ModelBaneBanden) stiftet. Og anlægget blev stillet til rådighed for klubben, så der var et ordentligt sted for medlemmerne at køre med det materiel som man havde. Der er desværre ingen billeder tilgængelige fra de første møder. Nedenstående billeder er fra nogle klubmøder i løbet af 2008.

De næste billeder er fra blandede klubmøder i 2009, hvor klubben havde fået lidt flere medlemmer.

De sidste par billeder er fra både 2010 og 2011, frem til banen blev fjernet igen.

Planerne om det nye anlæg
Tankerne i at bygge et nyt anlæg opstod under vores udstilling på Teknisk museum i September 2011. Vi havde da snakket vildt om at lave et hul i væggen så vi kunne bygge en ny stor endestation i det tilstødende lokale, samt lave tilslutning til vores moduler. Den plan blev dog skrottet, da Christian et par dage efter meddelte, at der var planer om at rive det gamle anlæg ned og i stedet bygge et nyt og større anlæg i et tilstødende lokale. Idéen blev mødt med jubel fra resten af medlemmerne, og det blev fra og med d. 23 oktober 2011 en realitet. Det oprindelige anlæg havde givet stor glæde for klubben, men det var tid til at bygge et nyt. Herunder er nedtagningen af Fåborg igang

Jens og Lars diskuterer hvordan anlægget pilles mest hensigtsmæssigt ned.
Faaborg er sat på højkant…
…og Lars undrer sig over hvor anlægget pludselig blev af..