Det andet anlæg, 2011-2021

Planerne om det nye anlæg
Tankerne i at bygge et nyt anlæg opstod under vores udstilling på Teknisk museum i September 2011. Vi havde da snakket vildt om at lave et hul i væggen så vi kunne bygge en ny stor endestation i det tilstødende lokale, samt lave tilslutning til vores moduler. Den plan blev dog skrottet, da Christian et par dage efter meddelte, at der var planer om at rive det gamle anlæg ned og i stedet bygge et nyt og større anlæg i et tilstødende lokale. Idéen blev mødt med jubel fra resten af medlemmerne, og det blev fra og med d. 23 oktober 2011 en realitet. Det oprindelige anlæg havde givet stor glæde for klubben, men det var tid til at bygge et nyt.
Styresystemet blev samtidig skiftet til en Märklin Centralstation 3 (og 2) og med mulighed for styring via smartphone’s baseret på Touchcab.
Hovedbanen fra Sønderborg til Nykøbing, samt sidebanen/privatbanen blev “officielt” indviet i starten af 2012. På grund af pladsmangel måtte strækningen videre til Tinglev vente, men i 2014 blev også denne en realitet, og i 2019 var banen yderligere udvidet til også at gå igennem Fåborg.


Det faste anlæg, som var disponibelt for klubben, var ejet af Lars Lolk Hauge, der havde stillet sin kælder til rådighed ved eventuelle møder og køredage.

thumb_DSC_0475_1024
Jeppe og Christian nærstuderer deres køreplaner under et klubmøde (april 2014)
Udsigt over Fåborg (før ombygning), til højre ses Tinglev. (April 2014)

Anlæggets opbygning

Det faste anlæg stod oppe i 10 år, og var igennem flere ombygninger af stationer undervejs. Den oprindelige bane var en punkt-til-punkt bane, hvor man kunne køre på alle de etablerede spor fra Sønderborg til Tinglev, og ved stationen Gråsten udgik en sidebane/privatbane til stationen Fåborg.

Pladen fra det oprindelige anlæg er blevet rettet til, og nye industrispor er lagt midlertidigt ud (Januar 2012)
Udsigt over den ene halvdel af anlægget under et klubmøde, i midten af billedet ses Gråsten, i baggrunden ses Nykøbing (September 2014).

Efter ombygningen blev banen lavet om til en rundbane, hvilket gav nye gode muligheder for gennemkørsel af Tinglev station. Fåborg station blev nedlagt som endestation for sidebanen/privatbanen, men genopstod nu som en gennemkørsels-station for hovedbanen, samt en mulighed for at køre ad sidebanen tilbage til Gråsten, eller retur til Tinglev via hovedbanen. Sønderborg station forblev en lukket endestation, men gennemgik også en totalrenovering. Banen gik nu i en ring rundt om området ved Sønderborg, og der blev etableret en teknisk station midt i ringen, så der nu var mulighed for at køre enten retur til Gråsten, eller fortsæt ind til Sønderborg station. Den tekniske station blev navngivet Sundved. Sønderborgs sporplan var lagt efter den virkelig stations storhedstid med tre perronspor, en mindre række opstillingsspor og med drejeskive, (efter ombygningen fik Sønderborg også en remise).  Gråsten fungerede som forgreningsstation for sidebanen/privatbanen, der gik over mellemstationen Vrads, til Faaborg, der oprindeligt var genbrugt fra det første anlæg, men sidenhen blev til en ny forgrenings-station.

Fåborg station med havnebanen i forgrunden. Tinglev var endnu ikke påbegyndt (Januar 2012)
Et “prøvetog” fra OHJ gør holdt på Fåborg station under flytningen (December 2011).

På den oprindelige Fåborg station blev selve byen bygget større, der kom en ny stationsbygning, blev etableret en ny udkørsel, samt lavet andre mindre forbedringer. Fra Gråsten gik hovedbanen mod Nykøbing. Nykøbing var også genbrugt fra det gamle anlæg, og blev som den eneste station ikke ombygget yderligere. Der blev dog imidlertid etableret længere perronspor, og man fik mulighed for gennemkørsel gennem alle perronsporene. Fra Nykøbing gik banen gennem et stort sving, og fortsatte som højbane til en mindre krydsningsstation under navnet Nørrebro. Fra Nørrebro gik banen videre i en sløjfe ned til endestationen Tinglev. Tinglev havde 3 perronspor og 2 læssespor. Derudover havde stationen også drejeskive og tilknyttet remiseanlæg.